Informacje sklepu

Koszty przesyłki:


UWAGA!!!
WSZYSTKIE MODELE TABLIC ORAZ PROJEKTORÓW WYSYŁAMY NA NASZ KOSZT.


KONTAKT
tel. 881 31 31 31
e-mail:
biuro@e-mind.pl FAX (75) 613 83 50


 

Zaloguj się

Regulamin sklepu

                                            Regulamin Sklepu tylkonajlepsze.pl  firmy „e-Mind”
W skrócie:
 
1.  Oferta sklepu jest skierowana do firm oraz instytucji - poprzez sklep tylkonajlepsze.pl firma "e-Mind" nie dokonuje obrotu konsumenckiego.
 
2.  Ceny towarów znajdujących się w sklepie są podane w złotych polskich i są cenami brutto
 
3.  Polecamy składanie pisemnych zapytań o ofertę (mailem lub faksem lub telefonicznie) - na podstawie zapytań opracowujemy pisemne oferty zawierające ceny oraz waruki transakcji.
 
4.  Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiana jest faktura VAT
 
5. Przy zakupie towarów za kwotę powyżej 1.000,00 zł Sklep, ponosi koszty przesyłki.
 
6.  Dostarczony towar należy sprawdzić zaraz po dostarczeniu, w obecności kuriera i w razie uszkodzenia lub niezgodności zawartości z zamówieniem, należy sporządzić protokół szkody i bezzwłocznie powiadomić Sklep o zaistniałej sytuacji.
 
 
I / Postanowienia wstępne:

Sklep internetowy tylkonajlepsze.pl  (zwany dalej Sklepem), znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.tylkonajlepsze.pl jest własnością firmy „e-Mind Katarzyna Bohdanowicz” i daje możliwość dokonywania zamówień poprzez Internet.

UWAGA:
Oferta sklepu jest skierowana do firm oraz instytucji - poprzez sklep tylkonajlepsze.pl firma "e-Mind" nie dokonuje obrotu konsumenckiego.

Dane sklepu:

Nazwa: tylkonajlepsze.pl  

Firma:  „e-Mind” Katarzyna Bohdanowicz
Adres: ul. Turowska 59, 5 9-920 Bogatynia
NIP  615-149-69-18
TEL:   +48 881 31 31 31  
FAX: +48 (75) 613 83 50
 
e-mail: biuro@e-mind.pl
 
Nabywcą towarów prezentowanych w Sklepie może być każda osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (zwana dalej Klientem), która złoży zamówienie zgodnie z poniższym regulaminem.
Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
Ceny towarów znajdujących się w sklepie są podane w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta jest Firma „e-Mind” Katrzyna Bohdanowicz. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, firmom ani organizacjom.
Podane przez użytkownika dane zostaną wykorzystane do realizacji zamówień.
Każdemu użytkownikowi Sklepu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. W celu zaprzestania przetwarzania danych, Klient jest zobowiązany do przesłania drogą elektroniczną prośby o usunięcie swoich danych osobowych z bazy danych.

II / Zasady zawierania transakcji

1. Sprzedaż towarów w Sklepie odbywa się poprzez realizowanie zamówień składanych drogą elektroniczną lub telefoniczną na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 
UWAGA:
Polecamy składanie pisemnych zapytań o ofertę (mailem lub faksem lub telefonicznie) - na podstawie zapytań opracowujemy pisemne oferty zawierające ceny oraz waruki transakcji.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do bieżących zmian w swojej ofercie (aktualizacje, wycofanie produktów, zmiany opisów produktów). W przypadku braku towaru lub zmiany ceny, Klient zostanie bezzwłocznie poinformowany telefonicznie lub e-mailem.

3. Sprzedaż promocyjna jest prowadzona do wyczerpania produktów przeznaczonych do promocji a zamówienia są realizowane w kolejności ich składania.

4. Po każdym złożonym zamówieniu, wysłane zostanie do Klienta pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

5. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień, które wzbudzają wątpliwości (np. niekompletne lub błędne dane teleadresowe). Sklep zastrzega sobie możliwość kontaktu telefonicznego bądź za pomocą poczty elektronicznej z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia lub danych. Regulamin Sklepu zabrania dostarczania przez użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

6. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w zamówieniu.


III / Realizacja zamówień i warunki płatności

1. Zamówienia są realizowane w terminie standardowym 2 - 3 dni roboczych (max. do 7 dni lub na zamówienie w terminie do 14 dni - wg. opisu przy danym towarze) od daty potwierdzenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem i płatności terminowych lub od daty zaksięgowania płatności (ceny) na konto Sklepu w przypadku płatności przelewem.  

2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu – informacja o dostępności znajduje się na stronie sklepu w opisie towaru.

3. Przez realizację zamówienia należy rozumieć dokonanie przez Sklep wysyłki zakupionego towaru na adres wskazany w zamówieniu Klienta.

4. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiana jest faktura VAT .
 
5. Dostawa towarów realizowana jest przez firmy kurierskie np. Pocztex lub UPS na adres wskazany w zamówieniu.

6. Formy płatności i koszt dostawy

a. Przelew przedpłata lub przelew faktura terminowa:
Bank Zachodni WBK S.A.
Nr konta 02 1090 1971 0000 0001 0737 1264

b. gotówka - przy odbiorze osobistym w biurze sklepu. 
                                   

UWAGA:
Przy zakupie towarów za kwotę powyżej 1.000,00 zł Sklep, ponosi koszty przesyłki.
W przypadku drobnych części i akcesoriów wysyłanych pocztą, które mieszczą się w kopercie kwota ta wynosi 100 zł.

7.  Sklep nie realizuje dostaw z płatnością za pobraniem.

8. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, nie będą realizowane.

9. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia na podane w punkcie 6 konto bankowe Sklepu.  W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje usunięte.


IV / Zmiana zamówienia, zwrot lub wymiana towaru, gwarancja

1. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury lub wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailem pod adres Sklepu.

2. Dostarczony towar należy sprawdzić zaraz po dostarczeniu, w obecności kuriera i w razie uszkodzenia lub niezgodności zawartości z zamówieniem, należy sporządzić protokół szkody i bezzwłocznie powiadomić Sklep o zaistniałej sytuacji. W innych sytuacjach reklamacje dotyczące uszkodzeń towaru nie będą uwzględniane.

UWAGA:
  w razie stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub przesyłki - żądaj od kuriera możliwości sprawdzenia, czy towar nie został uszkodzony i funkcjonuje (zgłoszenie uszkodzenia przesyłki w momencie jej dostarczenia ułatwia późniejsze dochodzenie odszkodowania od firmy kurierskiej. W przypadku, gdy uszkodzenie zostanie stiwerdzone po odjeździe kuriera - natychmiast należy skontaktować się z kurierem lub firmą kurierską i żadać sporządzenia protokołu zdarzenia).
 
3. W przypadku, gdy klient stwierdzi wady techniczne lub uszkodzenie zakupionego towaru, jest zobowiązany do niezwłoczego sporządzenia PISEMNEJ INFORMACJI REKLAMACYJNEJ z podaniem przyczyny reklamacji. Na reklamowane towry należy posiadać kserokopię faktury. Wszystkie towary zakupione w sklepie są objęte gwarancją producenta.
 
4. Reklamacje rozpatrywane są przez uprawnione serwisy gwarancyjne w terminie 14 dni od daty wpłynięcia. Uszkodzone produkty są wymieniane na nowe lub w przypadku ich braku następuje zwrot kosztów produktu. W przypadku uznania reklamacji koszty transportu ponosi Gwarant.

7. W przypadku towarów wadliwych bądź uszkodzonych fabrycznie gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.

8. W przypadku pomyłki przy pakowaniu paczek Sklep pokrywa koszty przesyłki.

V / POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

 
Przedstawiony asortyment nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i jest zaproszeniem do negocjacji.
 

UWAGA:

Pomimo naszych starań, aby publikowane informacje o produktach i towarach były aktualne, nie możemy zagwarantować, że nie zawierają one uchybień lub błędów. W przypadku wątpliwości, przed podjęciem decyzji prosimy o kontakt poprzez e-mail. O zauważonych błędach prosimy nas poinformować - dziękujemy.   - dziękujemy

 
Sklep internetowy Shoper.pl